מעבר לחומר ולרוח – ד”ר אביה שהם לוז

מעבר לחומר ולרוח – ד”ר אביה שהם לוז


מעבר לחומר ולרוח – ד”ר אביה שהם לוז

Project Description

מעבר לחומר ולרוח – ד”ר אביה שהם לוז

ספר זה מתמודד עם שאלה מדעית-פילוסופית רבת שנים בדבר הבנת המציאות והאחידות שבבסיסה, אחידות שנותנת מקום לשונה ולנבדל ולאופני הסתכלות מגוונים על המציאות. הטענה שאותה הספר מנסה לקדם היא שהעולם בנוי כהיררכיה של מערכות, וכי ביסודה של כל מערכת, בעולם החומר ובעולם הרוח, ישנו מידע, וקיימים בו תהליכים של ארגון מידע. המידע המאורגן שבבסיס מערכת הוא מה שעושה אותה ליותר מסכום חלקיה. הוא מהווה את התוכנה שחיונית למערכת לפחות כמו החומרה שלה. מערכות שונות אמנם במידע הספציפי שבונה אותן, אך דומות בכללי ההתארגנות של מידע זה. ההתייחסות למידע שבבסיס המערכת נותנת הבנה טובה יותר על אודותיהן, וממיל אודות העולם. הספר בנוי משלושה חלקים. בחלקו הראשון מוצעים מספר עקרונות המשותפים לעולם החומר ולעולם הרוח, שעל בסיסן מודע בחלקו השני ‘מודל לארגון מידע מכוון משמעות’ המסביר את אופן התארגנותן של מערכות ותהליכי השתנותן. לפי מודל זה, להתארגנות של המידע יש תבנית יסודית בת שלוש רמות, פועלים בה ארבעה כוחות, מתקיימים בה תהליכים של בחירה ומתרחשת בה שוב ושוב ‘פעימת מידע’ המשנה את המערכת המאורגנת עקב שינוי המידע שהגיע אליה. היישומים התיאורטיים והמעשיים של מודל זה מובאים בחלקו השלישי של הספר.

הספר מסביר כי ביסוד כל מערכת, בעולם החומר ובעולם הרוח, ישנו מידע, ותהליכי ארגון מידע, שעושים את המערכת לגדולה מסכום חלקיה. הספר מציע מודל ייחודי לארגון מידע מכוון משמעות. המודל מסביר את אופן התארגנות מערכות והוא מבוסס על עקרונות משותפים לעולם החומר והרוח. למודל מגוון יישומים תיאורטיים ומעשיים.

לרכישה באינדיבוק לרכישה במנדליי מוכר ספרים
לרכישה בעברית לרכישה בנטבוקס
לרכישה בגטבוקס

WhatsApp chat
שינוי גודל גופנים