חישוב התגמולים ממכירה של ספרים דיגיטליים משתנה מחנות לחנות. באופן כללי, החנויות המקוונות גובות בין 30% ל-50% ממכירה של כל ספר.

העמלה הזאת נמוכה מהעמלה שגובות החנויות הפיזיות, 60% מכל מכירה של כל ספר. חשוב לזכור שבחנויות דיגיטליות אין שום הוצאות נלוות, לא אחסון, לא שינוע וכמובן, ללא עלויות הדפסה.

מהסכום שנותר לאחר גביית העמלה של החנות ההוצאה גובה 20% והיתר מגיעים ישירות לכיסם של המחברים. לצורך הדוגמה, אם ספר דיגיטלי נמכר ב-40 ש”ח, ולפי ההסכם עם החנות העמלה היא בגובה של 30%, הסכום שיועבר לכותב עבור כל עותק דיגיטלי הוא 22.4 ש”ח – כולל מע”מ.