כל ספר זקוק למספר מזהה. למה? כדי שיהיה אפשר לאתר אותו בקלות בקטלוגים השונים, לתמחר אותו, ובעצם להעניק לו קיום בינלאומי. לפני כמה עשרות שנים נקבע שכל ספר היוצא לאור, בכל מקום שהוא בעולם, יקבל מספר. המספר הזה נקרא ISBN, או בעברית, מסת”ב (מספר ספר תקני בינלאומי). בישראל, הגוף האחראי להענקת מספרים לספרים הוא מרכז הספר והספריות. אם בחרתם להוציא את הספר שלכם גם כספר מודפס וגם בפורמט דיגיטלי, כל אחד מהסוגים יקבל מסת”ב משלו. הקצאת מסת”ב כרוכה בתשלום, אך ניתנת כחלק מחבילת השירותים שלנו (לינק)