טווח מחירי העריכה הוא רחב מאוד, לכל טקסט נדרשת רמת עריכה שונה, ועל כן אין אפשרות לתת מחיר אחיד לכל הספרים ולכל העריכות. איגוד אנשי הספר מפרסם מעת לעת תעריף מינימום לעבודות עריכה והגהה. אתם מוזמנים לעיין ולהבין סדר גודל של עלויות.

עם זאת, כל עורכת ועורך קובעים בעצמם מהו המחיר שהם גובים על העריכה, בהתאם לשיקוליהם המקצועיים וכמות העבודה הנדרשת לטקסט. רוב העורכים מחשבים את העבודה לפי גל”ד (גיליונות דפוס, 24,000 תווים, כולל רווחים), עורכים אחרים מחשבים לפי מספר המילים. כדי לקבל הצעת מחיר לעריכת הספר, יש לשלוח את קובץ הספר כולו, או חלקים ממנו, להתרשמות ולקבלת הצעת מחיר.

מומלץ ביותר! לבקש דוגמת עריכה (עד חמישה עמודים) לפני תחילת העבודה, כדי להתרשם מטיבה. עלות דוגמת העריכה תיקבע על ידי העורך. אם תחליטו לעבוד יחד, עלות דוגמת העריכה תהיה משוקללת בעלות העריכה.

חשוב לזכור! הטקסט הוא שלכם, ואתם אלו שחתומים על הספר. ההצעות של העורכים הם בגדר הצעות בלבד, אם לא השתכנעתם בנחיצותו של תיקון זה או אחר, המילה האחרונה והקובעת היא שלכם ושלכם בלבד.