“העתק שמש” הוא המינוח המקצועי לעותק בודד של הספר, המודפס לפני שמדפיסים את הספר במספר העותקים הרצוי. מטרתו של “העתק שמש” היא להראות כיצד הספר יראה כשהוא מודפס. מעבר על “העתק שמש” הוא ההזדמנות האחרונה לתקן את הדרוש תיקון בספר. אנו ממליצים שעורך מקצועי יקרא את הספר ויסמן את הדרוש תיקון. כמובן, גם המחבר עצמו צריך לקרוא את “העתק שמש”, ולוודא שהנראות של הספר מתאימה לחזונו. עלות קריאת “העתק שמש” נמוכה מעלות של הגהה, אולם המחיר הסופי נקבע לפי מספר העמודים בספר.