Monthly Archives - אוגוסט 2016

אם תרצו זו אגדה - ניר דונת

שבע עם ניר דונת מחבר הספר ׳אם תרצו זו אגדה׳

שבע עם ניר דונת מחבר הספר ׳אם תרצו זו אגדה׳ 1. כיצד עלה לך הרעיון לספר? כשהייתי בר מצווה נמצאתי עם משפחתי בחו”ל, לרגל עבודתו של אבי בחברת סולל בונה. סבי המנוח כתב לי מכתב לכבוד החגיגה, ובו תיאר בקיצור נמרץ את תולדות משפחתנו. המכתב נשמר אצלי מאז במגירה כלשהי, ונשלף לפני כמה שנים כאשר הזדמן לי לבקר בבודפשט, עיר מולדתו של סבי. ניצלתי את הביקור – בין השאר – גם כדי לברר אי-אלו פרטים על עברה של משפחתי, וככל שהעמקתי בבירורים כך [...]

לפרטים נוספים...
WhatsApp chat
שינוי גודל גופנים