Monthly Archives - יולי 2022

הנחיות להתקנת Acrobat Reader

לצורך הורדה, צפייה והדפסה של חוברות נדרשת תוכנת Acrobat Reader המסופקת חינם ברשת האינטרנט. מומלץ להתקין את גרסה 8 ומעלה של התוכנה.   אם במחשב שלך מותקנת כבר תוכנת Acrobat Reader אין צורך להתקינה שוב.   אם התוכנה אינה מותקנת במחשב שלך, יש לבצע את הפעולות הבאות: להורדת התוכנה למחשב – לחץ כאן ייפתח חלון ובו תתבקש/י לשמור או לפתוח את הקובץ. מומלץ לשמור את הקובץ בדיסק. ייפתח חלון ובו תתבקש/י לבחור את המחיצה שבה יישמר הקובץ. לאחר השמירה (תהליך הנמשך כמה דקות) יש להיכנס למחיצה שבה נשמר הקובץ ולהפעילו. תהליך [...]

לפרטים נוספים...
WhatsApp chat
שינוי גודל גופנים