הזכות על ארצנו: נאבקים בנרטיב ה״פלסטיני״ – יוני רייני

הזכות על ארצנו: נאבקים בנרטיב ה״פלסטיני״ – יוני רייני


הזכות על ארצנו: נאבקים בנרטיב ה״פלסטיני״ – יוני רייני

Project Description

הספר עוסק בהיסטוריה של ארץ ישראל מהתקופה העות’מנית ועד קום המדינה. נדונות בו שאלות מרכזיות, העוסקות בזכותו של העם היהודי לתקומה לאומית בארצו, והוא מפריך את נרטיב הנכבה הידוע גם כנרטיב “הפלסטיני”. הספר מתאר בהרחבה את ההיבט המשפטי של זכויות היהודים על ארצם מהירדן ועד הים, בכלל זה – הזכות להתיישב ביהודה ושומרון. קביעותיו של המחבר נשענות על מאורעות היסטוריים רבי משמעות, ביניהם: החתימה על כתב המנדט ב-1922 וההכרה הרשמית של האו”ם בזכויות העם היהודי בכ”ו ביוני 1945.

מחבר הספר מבסס את דבריו על חומרים היסטוריים מתקופות שונות: מסמכים רשמיים, עדויות של בני סמכא, מחקרים של חוקרים מובילים בעולם שהתמחו בהיסטוריה של ארץ ישראל בתקופות הנדונות או במשפט הבינלאומי. בדיון מפורט מוצגים נתונים דמוגרפיים שונים ונתונים על הגירת הערבים לארץ מהמאה התשע-עשרה ועד 1948, שלהי תקופת המנדט. בנוסף לכל אלה, המפה של הקרן הבריטית לחקר ארץ ישראל (26 חלקים) ואזכור תצלומי אוויר משמשים את המחבר לחיזוק הטענה שהארץ הייתה שוממה בתקופת העלייה הראשונה (1881).

יוני רייני משמש כאיש הסברה ויועץ הסברה פרו ישראלית לגורמי הסברה מקצועיים. בעבר שימש חוקר בכיר ב’פורום קדם’ למזרחנות והסברה וכיום פועל באופן עצמאי. פרסם מאמרים רבים בהיסטוריה של המזרח התיכון ובשבירת מיתוסים בכל הנדון

לסכסוך הישראלי ערבי. מפרסם באתרי חדשות לרבות CIJnews , ניוזדסק ישראל ובאתר שהקים ‘ניפוץ מיתוסים, המציאות והעובדות’. מבין עבודותיו: זכויות העם היהודי על יהודה ושומרון ועל בנייה ביישובים באזור; היחסים בין הנאצים והעולם המוסלמי במלחמת העולם השנייה; ארץ ישראל במאה ה 19- ; ארץ ישראל בתקופת

המנדט; ארץ ישראל בתקופת מלחמת העולם הראשונה; תהליך השלום; מלחמות ישראל; חוקים בינלאומיים הנוגעים לישראל; האיום הדמוגרפי; זכויות אדם ביהודה ושומרון; היווצרות הלאומיות הפלסטינית; המסתננים מאפריקה; ביקורות על הגורמים הקיצוניים בימין ובשמאל הישראלי.

יוני רייני הוא חוקר, מרצה במרכז הבינלאומי לדיפלומטיה ציבורית ולהסברה ישראלית, איש הסברה ויועץ הסברה פרו ישראלית לגורמי הסברה מקצועיים. בעבר שימש חוקר בכיר ב’פורום קדם למזרחנות והסברה’ וכיום פועל באופן עצמאי. חיבר מאמרים שעניינם היסטוריה של המזרח התיכון ושבירת מיתוסים המתייחסים לסכסוך הישראלי ערבי. מאמריו פורסמו באתרי חדשות, בכללם CIJnews, ניוזדסק ישראל ובאתר שלו ׳ניפוץ מיתוסים, המציאות והעובדות׳. יוני רייני הוא בנם של פרופ’ אנסון רייני, ממובילי חוקרי ארץ ישראל בארץ ובעולם, ופרופ’ ציפורה כוכבי רייני שבין היתר תרגמה את מכתבי אל עמארנה האכדיים וחיברה את הביוגרפיה של הסופרת נעמי פרנקל.
מספרי המחבר: “האומנם עזה כבושה ונצורה”. הספר מפריך את הטיעון שעזה נתונה לכיבוש ולמצור בידי ישראל.
מסתננים עלייך ישראל”. הספר מוכיח כי רובם המוחלט של האפריקאים בארץ אינם פליטים אלא מהגרי עבודה.
הזכות על ארצנו: נאבקים בנרטיב ה’’פלסטיני’’’. הספר עוסק בהיסטוריה של ארץ ישראל מהתקופה העות’מנית ועד קום המדינה ומפריך את נרטיב הנכבה הידוע גם כנרטיב “הפלסטיני”. הספר מתאר בהרחבה את ההיבט המשפטי של זכויות היהודים על ארצם מהירדן ועד הים, בכלל זה – הזכות להתיישב ביהודה ושומרון.
שואה, נאציזם ואסלאם קיצוני: דת וגזע של עמי האסלאם בראי הנאציזם”.  הספר מציג תעודות ומסמכים המעידים על כך שלעמי האסלאם היה ערך נעלה באידיאולוגיה הנאצית. היטלר ועוזריו סלדו עמוקות מהדת הנוצרית ושאיפתם הייתה להחליפה בדת האסלאם.
הנושאים שרייני עוסק בהם:
  • זכויות העם היהודי על יהודה ושומרון והבנייה ביישובים באזור
  • היחסים בין הנאצים והעולם המוסלמי במלחמת העולם השנייה; ארץ ישראל במאה התשע-עשרה
  • ארץ ישראל בתקופת מלחמת העולם הראשונה; ארץ ישראל בתקופת המנדט
  • תהליך השלום
  • מלחמות ישראל
  • חוקים בינלאומיים הנוגעים לישראל
  • האיום הדמוגרפי
  • זכויות אדם ביהודה ושומרון
  • היווצרות הלאומיות הפלסטינית
  • המסתננים מאפריקה ביקורות על הגורמים הקיצוניים בימין ובשמאל הישראליים

הוצאת: ניפוץ מיתוסים המציאות והעובדות

לרכישת הספר המודפס

לרכישת הספר המודפס

 

לרכישה בבוקסילה לרכישה במנדליי מוכר ספרים
לרכישה בעברית לרכישה בנטבוקס
More Information

WhatsApp chat
שינוי גודל גופנים