העדות, תורה לבני הנעורים

העדות, תורה לבני הנעורים


העדות, תורה לבני הנעורים

Project Description

זהו הכרך הראשון בסדרת “העדות”. בסדרה ראו אור כל ספרי התורה, הנביאים והכתובים.

“העדות” הוא תרגום של התנ”ך לעברית מודרנית וברורה, המותאמת לבני הנעורים. השפה הבהירה והאיורים הצבעוניים מסייעים לקורא להבין את הכתוב בספר הספרים וליהנות מעושרו.

“העדות” אינו תחליף לתנ”ך אלא נכתב מתוך הכרה בחשיבותו, ובתקווה לחבב אותו על הקוראים הצעירים.

 

בראשית

 

בריאת העולם

א  בראשית ברא אלוהים את השמים ואת הארץ. 2הארץ הייתה חסרת צורה וסדר, חושך שרר על פני תהום, ורוח אלוהים ריחפה על פני המים.

 

היום הראשון

3אלוהים אמר: “יהי אור!”, והאור נוצר. 4האור מצא חן בעיני אלוהים, והוא הבדיל בין האור לבין החושך. 5לאור קרא אלוהים יום ולחושך קרא לילה. בא הערב ובא הבוקר – יום אחד.

 

היום השני

6אלוהים אמר: “יהי רָקיע בתוך המים כדי להבדיל בין מים למים!”. 7אלוהים עשה את הרקיע והבדיל בין המים שמתחת לרקיע לבין המים שמעליו, וכך היה. 8אלוהים קרא לרקיע שמים. בא הערב ובא הבוקר – היום השני.

 

היום השלישי

9אלוהים אמר: “ייאספו המים שמתחת לשמים למקום אחד כדי שהיבשה תיראה!”, וכך היה. 10ליבשה קרא אלוהים ארץ ולמים שנאספו קרא ימים. מה שאלוהים עשה מצא חן בעיניו.

11אלוהים אמר: “תצמיח הארץ צמחייה, צמחים שונים בעלי זרעים ועצי פרי שונים שבפרותיהם זרעים!”, וכך היה. 12הארץ הצמיחה צמחייה, צמחים שונים בעלי זרעים ועצי פרי שונים שבפרותיהם זרעים. מה שעשה אלוהים מצא חן בעיניו. 13בא הערב ובא הבוקר – היום השלישי.

 

היום הרביעי

14אלוהים אמר: “יהיו מְאוֹרוֹת בשמים כדי להבדיל בין היום לבין הלילה וכדי לציין את הזמנים, את עונות השנה, את החגים, את הימים ואת השנים. 15המאורות יהיו בשמים כדי להאיר את הארץ!”, וכך היה. 16אלוהים עשה את שני המאורות הגדולים: את המָאור הגדול למשול ביום, ואת המאור הקטן למשול בלילה. גם את הכוכבים עשה. 17אלוהים שם את המאורות בשמים כדי להאיר על הארץ, 18למשול ביום ובלילה ולהבדיל בין האור לבין החושך. מה שעשה אלוהים מצא חן בעיניו. 19בא הערב ובא הבוקר – היום הרביעי.

 

היום החמישי

20אלוהים אמר: “יתמלאו המים בבעלי חיים, ועופות יעופפו בשמים, מעל פני האדמה!”. 21אלוהים ברא את חיות המים הגדולות, את כל חיות המים השונות ואת כל העופות השונים בעלי הכנף. מה שעשה אלוהים מצא חן בעיניו. 22אלוהים בירך אותם ואמר: “התרבו ומלאו את מי הים, והעופות יִרבו בארץ”. 23בא הערב ובא הבוקר – היום החמישי.

 

היום השישי

24אלוהים אמר: “תוציא הארץ בעלי חיים שונים, בהמות, חרקים, זוחלים וחיות בר שונות!”, וכך היה. 25אלוהים עשה את חיות הבר השונות, את הבהמות השונות ואת החרקים והזוחלים השונים. מה שעשה אלוהים מצא חן בעיניו.

26אלוהים אמר: “נעשה אדם שיהיה דומה לנו וישלוט בדגי הים, בעופות, בבהמות, בכל הארץ ובכל החרקים והזוחלים שעל פני האדמה”. 27אלוהים ברא את האדם בדמותו, בדמות אלוהים ברא אותו. הוא ברא אותם זכר ונקבה. 28אלוהים בירך אותם ואמר: “התרבו ומלאו את הארץ, כִּבשו אותה ושִלטו בדגי הים, בעופות ובכל החרקים והזוחלים שעל פני האדמה. 29אני נותן לכם למאכל את כל הצמחים בעלי הזרעים שעל פני האדמה ואת כל העצים המניבים פרי שבתוכו זרעים. 30גם כל החיות, העופות, החרקים והזוחלים, כל היצורים החיים על פני האדמה, יאכלו מהצמחים ומהירק”, וכך היה. 31כל מה שעשה אלוהים מצא חן בעיניו מאוד. בא הערב ובא הבוקר – היום השישי.

 

לרכישה באינדיבוק לרכישה בעברית
לרכישה בבוקסילה לרכישה במנדליי מוכר ספרים

הגפן הוצאה לאור


WhatsApp chat
שינוי גודל גופנים