וזו הברכה – אורי פכטהולד

וזו הברכה – אורי פכטהולד


וזו הברכה – אורי פכטהולד

Project Description

כשהאור נדלק ניצתים בתוכו אורות נוספים.

תכלית האדם להיות אור שמח, אור מהלך. וישנן דרכים רבות לו להיות בשמחה.

בספר המברך הזה יש והדרך מבקשת הפניית המבט פנימה. ההתבוננות הפנימית תביא בעקבותיה עשייה אוהבת של האדם להתחבר לשורשו והוא היותו אור. אור מהאור הגדול.

וזו הברכה – ושמחת בלבבך, זה צו החיים.

הגילויים, האורות הנִגלים – מקורם בלב האדם. לב האדם המקרין אורות פנימיים הוא לב שר, לב מפזז. האורות הנגלים הם מופעים של פעימות לב מקשיב, לב שומע, לב יודע. פעימת הלב המשתוקקת מחפשת אחר זיכוך צלילה. תמיד.

יבוא האדם באהבה לעצמו, ישמח בהיותו. ואיך יבוא באהבה ואיך ישמח? זה הלימוד. ישיל מלבושיו עד יהלך עירום, וער-יה יבוא אל כל שהינו. אור.

מי ייתן והשמחה תשכון בלבבכם תמיד.

אוֹרי פכטהולד

 

אוֹרי פכטהולד, יוצרת אינטואיטיבית, פועלת וחיה מתוך חיבור וקשר לרובדי השראה.

זה ספרה השני. ספרה הראשון “ובאת בסוד הדברים”.

 

לרכישה באינדיבוק לרכישה בעברית
לרכישה בבוקסילה לרכישה במנדליי מוכר ספרים

WhatsApp chat
שינוי גודל גופנים