לחזור אליך – טל אשרוב

לחזור אליך – טל אשרוב


לחזור אליך – טל אשרוב

Project Description

לחזור אליך – טל אשרוב

כל אחד מהשירים בספרון קטן זה נכתב מתוך כוונה מלאה לעזור לכל מי שקורא אותו- להיזכר באהבה.

האהבה, שהיא החומר היוצר של כל מה שקיים, וכל אחד מאיתנו בכלל זה.

האהבה המוצפנת בגרעין לבבכם, בשורש נשמתכם ובכל תא בגופכם.

אני נושאת תפילה, שתוך כדי קריאת ספר זה, תאפשרו למילים להדהד בליבכם, ולהזכיר לכם שאתם כבר שלמים, ראויים ואהובים, מעצם היותכם.

לרכישה באינדיבוק לרכישה במנדליי מוכר ספרים
לרכישה בעברית לרכישה בנטבוקס
לרכישה בבוקסילה

WhatsApp chat
שינוי גודל גופנים